S
Schilderen in de Jura

We hebben het seizoen verdeeld in L- en A-weken, met in de A-week het accent op abstract schilderen en in de L-week met het accent op het landschap.
Deze volgen elkaar op zodat u zelf kunt kiezen en u bovendien de mogelijkheid hebt zowel een week landschap als een week abstract schilderen te doen.

In de landschapsweken beginnen we met een basiscursus waar u in een dag theorie op een prettige en beknopte manier alles verteld wordt om beter te leren kijken en weer te geven. Van daaruit gaan we aan de slag.
De rest van de week is de begeleiding individueel, waarbij allerlei praktische problemen aan de orde komen en opgelost worden.
Gevorderden die hun visie willen verdiepen, worden desgewenst nieuwe technieken en manieren van kijken aangereikt

In de weken abstract schilderen zal de nadruk meer uitgesproken liggen op compositie, penseelvoering, experimenteren met vormen en materialen, en kleurgebruik.
Via opdrachten en/of vrij werken, proberen we uw arsenaal aan uitdrukkingsmiddelen te vergroten en daardoor uw visie te verdiepen.
Het durven doen is belangrijk. Als deze drempel overwonnen is, zult u merken dat u vrijer werkt en sneller vorderingen maakt.

We zullen hoofdzakelijk buiten werken. In de directe omgeving zijn veel prachtige locaties. Indien nodig is er een goede binnenruimte aanwezig.

De cursus wordt gegeven door Kees de Voogd (geboren in 1953).
Hij heeft van 1972 tot 1976 gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving te ‘s-Hertogenbosch. Sindsdien is hij werkzaam als vrij beeldend kunstenaar.
Sinds 1992 woont en werkt hij in atelier “Le Niocraux”. Vanaf 1993 organiseert Kees in de Jura een jaarlijks terugkerende manifestatie van moderne kunst.
Hij heeft in de loop der jaren veel leservaring opgebouwd. Buiten het cursusseizoen is hij bezig met de ontwikkeling van eigen werk. In het seizoen wil hij graag zijn kennis, vaardigheden en ervaring overdragen aan enthousiaste cursisten.

De cursus is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur, onderbroken door een koffiepauze.
Aan het eind van de ochtend of voor het diner wordt het werk gezamenlijk besproken.

Na de lunch kunt u voor andere activiteiten kiezen: wandelen, zwemmen, de omgeving verkennen etc., maar u kunt ook zelfstandig verder werken.

Op vrijdagavond wordt al het werk in een gezellige sfeer tentoongesteld en besproken. Bij de bevestiging van uw reservering sturen wij u een lijst met de benodigde materialen.